Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem vdaná a již před několika lety se můj manžel z domu odstěhoval. Nejprve bydlel v pronájmu, nyní u své milenky. Zažádal si u soudu o úpravu styku s dětmi. V souladu se zákonem byl mým dětem určen opatrovník, který je u soudu zastupoval.

Tento opatrovník mé děti nikdy neviděl, nikdy se nesetkal se mnou ani s manželem, nikdy neposoudil životní podmínky dětí ani stav bytu manželovy milenky, kam dnes manžel děti vozí. Dokonce vůbec nevěděl, že bylo na manžela ze strany oboru péče o děti podáno trestní oznámení. Jak může taková osoba rozhodovat o mých dětech? Je to vůbec přípustné, aby se opatrovník zastupující děti u soudu předem nezeptal dětí (8,10 let) na jejich názor apod.? Dita

ODPOVĚĎ:
V takovémto případě je zvykem ustanovit dětem opatrovníka sociálního pracovníka z odboru sociálně právní ochrany dětí. Ti se dětí ptají v závislosti na jejich věku, a také zpravidla navštíví danou domácnost, aby se přesvědčili o okolnostech případu. Opatrovník bývá ustanoven i osobám neznámého pobytu apod. takže je pravidlem, že opatrovník nezná skutečnou situaci. Ve Vašem případě jsou děti velmi nízkého věku, takže je možné, a i pochopitelné, že se na jejich názor nikdo nezeptal. Je však s podivem, že se opatrovníkem nestal OSPOD, který má prostředky a vyškolené pracovníky pro tyto případy. Pokud máte podezření, že opatrovník nejedná v zájmu dětí, můžete podat soudu podnět k tomu, aby se opatrovník více angažoval, a aby zjistil situaci, pokud má rozhodovat o Vašich dětech.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.