Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem rozvedená. 6-letá dcera byla rozsudkem soudu svěřena do mé péče. Dle pravomocného rozsudku o styku druhého rodiče je otec oprávněn se s dcerou stýkat každou lichou sobotu od 9 do 18 hod. Otec se však domáhu v mateřské škole, aby zde mohl dceru navštěvovat a trávit tam s ní čas. Je mateřská škola oprávněna mu toto umožnit i přes můj nesouhlas?
Tato otázka se řešila i přes sociální úřad, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a toto se vyslovilo, že je plně v kompetenci mateřské školy, zda mu toto umožní, protože otec nebyl zbaven rodičovské zodpovědnosti. S tímto stanovistem však nemohu souhlasit, protože otec by si tímto způsobem mohl libovolně dle svého uvážení rozšiřovat styk s dcerou nad rámec stanovený rozsudkem. Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Mateřská škola by měla postupovat dle pravomocného rozsudku o styku otce s Vaší dcerou, tento rozsudek je pro ně závazný, tudíž by mu neměli umožňovat styk s dítětem.