Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Slyšela jsem, že bude možnost osvojit zletilou osobu. Byl tento návrh již schválen? Pokud byl tento návrh schválen, jaký je postup? Můžete mi sdělit nějaké podrobnosti nebo odkaz, kde tyto informace a podmínky osvojení najít? Děkuji. Katka


ODPOVĚĎ:
Tato nová úprava osvojení je zahrnuta v novém občanském zákoníku, který ještě neprošel celým legislativním procesem a nebyl přijat.
Pokud bude přijat, jeho účinnost bude až od roku 2014.

Úprava osvojení zletilého je v něm tato:

1. Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého:
Zletilého lze osvojit, jestliže:
  • Přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem.
  • V době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý.
  • Osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti.
  • Osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela.

2. Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého:
Tento typ osvojení je zamýšlen pro výjimečné situace a přichází v úvahu především u osob, které nemají potomky, ať pokrevní nebo právní, popřípadě které nemají pokračovatele ve svém díle, ať vědeckém, uměleckém, řemeslném či jiném, ale i u takových, jimž jejich potomci neposkytují náležitou pomoc v nemoci nebo ve stáří, jsou nedosažitelní, pobývají neznámo kde atp.Tento typ osvojení se od osvojení nezletilého dítěte a od osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého, liší tím, že:
  • Osvojenci a jeho potomkům nevzniká osvojením příbuzenský poměr vůči členům rodiny osvojitele a nenabývají vůči nim žádných majetkových práv.
  • Osvojitel nenabývá osvojením žádných majetkových práv vůči osvojenci a jeho potomkům.
  • Osvojenec a jeho potomci nepozbývají osvojením práv ve vlastní rodině.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.