Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kvůli neshodám v rodině se rodiče mojí družky rozhodli, že dcera družky bude bydlet u nich. Dceři bylo nedávno 16 a rodiny jsou od sebe vzdálené 400 km. Celou věc ale neřešili žádným svěřením do opatrovnictví, nebo čímkoliv podobným, družku jednoduše obešli.

Co musí po právní stránce rodiče družky podniknout, aby mohli zastupovat dceru družky v obvyklých věcech - škola, lékaři, úřady, policie? Hrozí jim za stávajícího stavu postih např. v případě, že dceru bez souhlasu zákonného zástupce (družky) objednali k psychologovi?

 

ODPOVĚĎ:
Dokud o celé situaci nerozhodne například soud, dceru Vaší družky mají právo vychovávat, zastupovat a pečovat o ni jen její rodiče (Vaše družka a dceřin otec). Prarodiče samozřejmě mají právo se s vnučkou stýkat, ale nikoliv ji zastupovat při jednání s úřady, školou, na policii apod. Občanský zákoník dokonce vymezuje situace, týkající se dítěte, na kterých se rodiče mají dohodnout nebo u kterých nesmí jeden z rodičů vyloučit z rozhodování druhého rodiče. Pokud se rodiče v takových situacích nedohodnou, rozhodne na návrh jednoho z rodičů soud. Jedná se o následující situace: nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání a pracovního uplatnění dítěte. Rodiče Vaší družky tedy nemohou bez družčina souhlasu dceru přestěhovat k sobě (a změnit její bydliště), rozhodnout o tom, že dcera změní školu nebo že podstoupí operaci v nemocnici. Pokud by k některé z těchto situací bez souhlasu Vaší družky došlo, může se družka obrátit na soud. V případě péče psychologa psycholog zpravidla vyžaduje souhlas alespoň jednoho z rodičů. Nepovažuji tedy za pravděpodobné, že by se prarodičům podařilo objednat vnučku k psychologovi (obzvlášť pokud by se mělo jednat o dlouhodobější péči - terapii) bez souhlasu Vaší družky.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.