Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Má žena je alkoholička. Ona tedy tvrdí, že není. Během 07/2017-07/2020 byla 2x v psychiatrické léčebně, 3x v protialkoholní léčebně. Vždy z vlastní vůle, ovšem pod mým nátlakem, že od ní odejdu, bohužel to jinak nešlo. Závislost bohužel a psychické narušení osobnosti, mají v rodině. Máme 5 letou dceru.

Ženu jsem zabezpečil, takže je schopna se o dceru postarat finančně, ale ne jako matka. Dceru bych chtěl do vlastní péče. Byl jsem se informovat na odboru sociální péče OSPOD a tam se dozvěděl, že nemám šanci u soudu, protože má žena absolvovala veškeré léčby dobrovolně a tím dává najevo, snahu se změnit. Momentálně je opět v léčebně. Mohu Vás požádat o odpověď zda je informace od úřednice správná. A jak bych měl postupovat, abych dceru získal do vlastní péče. Děkuji a přeji pěkný den. Radek.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže chcete získat dceru do své péče, můžete samozřejmě podat k soudu návrh na svěření dcery do péče, i když s tímto postupem orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) nesouhlasí. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech. Návrh podejte k okresnímu soudu v místě dceřina bydliště, za jeho podání se neplatí žádný soudní poplatek.
Zákon upravuje podmínky pro svěření dítěte do péče poměrně obecně. Paragraf 907 odst. 2 občanského zákoníku k tomu říká, že: Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje.
Při soudním řízení o svěření dcery do péče bude dceru zastupovat právě OSPOD jako tzv. kolizní opatrovník. Protože soud a konkrétní soudce rodiče dítěte nezná, ale přitom má posoudit, který z rodičů je schopen se o dítě lépe postarat, často se přikloní právě k doporučení OSPOD. Pokud ale bude OSPOD chtít, aby dcera byla svěřena do péče matky, bude muset u soudu zdůvodnit, proč se domnívá, že matka, který se potýká se závislostí na alkoholu, je pro dceru lepším rodičem a lépe schopná se o dceru postarat než Vy. Jestliže OSPOD bude prosazovat svěření dcery do péče matky, bude získání dcery do péče obtížné, ale nepovažuji to za nemožné. Pokud máte ve svém okolí osoby, které jsou schopné a ochotné dosvědčit, že jste schopný se o dceru postarat nebo dokonce byli svědky toho, když se matka kvůli problémům s alkoholem o dceru postarat nedokázala, určitě to do návrhu uveďte a navrhněte soudu jejích výslech. Pokud chcete o dceru dál pečovat, určitě o ni u soudu zabojujte.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.