Počet stránek ve webu: 41.677

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje manželka vlastní pozemek s rozestavěnou nemovitostí (již zapsanou v KN). Vše nabyla ještě před svatbou. Na nemovitostech vázne zástavní právo pro banku z důvodu hypotéky. Spoludlužníky jsme ve smlouvě o hypotéce uvedeni oba, smlouvu jsme podepisovali ještě před svatbou. Shrnu-li to, manželka vlastní nemovitosti, nabyla je ještě před svatbou, hypotéku splácíme společně. Nedávno jsme se vzali a zajímá nás, jaké máme možnosti úpravy majetku.


Jakým způsobem je možné převést na mě část nemovitého majetku mojí manželky? Může mi darovat 1/2 pozemku a stavby na základě darovací smlouvy, nebo je třeba se obrátit na notáře a zahrnout nemovitosti do SJM? Pokud jsou možné obě varianty, jaké by měly vliv v případě rozvodu na vypořádání majetku? Hlavní důvod, proč se zabýváme možností darování, je vyhnutí se vysokým poplatkům u notáře. Děkuji, Mirek


ODPOVĚĎ:

Pokud Vám manželka daruje část nemovitosti, nabudete ji do svého výlučného vlastnictví (vlastnictví člověka se skládá z výlučného vlastnictví a věcí v SJM). K nemovitosti pak budete podílovými spoluvlastníky.

Právně je de facto jedno, jakým způsobem si vlastnictví věci vyřešíte - zda darování nebo zúžení SJM.

Jedinou komplikací může být způsob vypořádání Vašich vlastnických práv v případě zániku manželství (při určování vlastnictví věci v SJM soud přihlíží k většímu množství okolnosti - § 149 občanského zákoníku; kdežto při návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - § 142 občanského zákoníku - neřeší věci typu zasloužení se o majetek apod.).

Z ryze pragmatických důvodů jsem zastáncem zúžení SJM, tedy co nejmenšího počtu věcí v SJM. Tudíž osobně bych volila darovací smlouvu před rozšířením SJM, nicméně tato varianta předpokládá případný rozvod dohodou (jak je uvedeno výše, při vypořádání spoluvlastnictví se nehledí na další okolnosti spojené s vlastněnou věcí).

Pohled soudů na věci týkající se SJM ještě není zcela ujednocen (stává se, že soud věc nabytou do výlučného vlastnictví, ale z finančních prostředků nabytých v manželství, chápe jako transformaci majetku v SJM a zahrne takovou věc do SJM).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.