Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Můj dotaz se týká zřízení věcného břemena. je mi 57 let a před 7 lety jsem se vdala. Můj manžel prodal dům, který byl psán na něho. Koupil byty synům a za zbytek stavíme domek. Protože finance manželovi nestačily, použila jsem své peníze na vybavení nemovitosti atd.. Protože manžel se po po rozvodu stále vyrovnává s bývalou ženou, která požadduje milion a půl, nechal napsat dům na syna.

Jak se mohu zajistit, abych v případě, že bych zůstala sama nepřišla o bydlení. Je možné zřídit věcné břemeno , když není domek zkolaudovaný. Zřijuji si věcné břemeno na pozemek. Nevím, jak postupovat. Dále, jak se pojistit, že by v případě rozvodu, nebo úmrtí dostaly moje děti částku, kterou jsem vložila já. Děkuji, Ludmila

ODPOVĚĎ:
Věcné břemeno můžete vložit poté, co bude zkolaudovaná stavba. Budete tedy muset počkat na kolaudaci, jinak fakticky nemáte kam věcné břemeno zřídit, neboť stavba ještě právně neexistuje. Pokud jde o vložené prostředky, navrhuji, abyste sepsala s manželem nebo ještě lépe s majitelem domu smlouvu, ve které prohlašuje, že jste určité prostředky poskytla na stavbu jeho domu, a které se zavazuje vrátit po určité době, např na vyzvání. Na této smlouvě si nechte alespoň úředně ověřit podpisy, nebo ještě lépe sepište ji notářským zápisem. Jde sice o jisté náklady navíc – v řádu tisíců (odměna notáře se bude odvíjet od částky, která bude ve smlouvě uvedená), avšak máte jistotu, že tyto peníze Vaše děti dostanou, neboť zpochybnit notářský zápis je velmi obtížné, ne-li nemožné. Zajistíte tak, že se smlouva "záhadně neztratí".

Tuto pohledávku mohou Vaše děti po Vaší smrti – jako dědicové vymáhat po manželovi, nebo majiteli domu – podle toho, s kým smlouvu sepíšete.