Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželkou jsme postavili dům na vesnici s menším pozemkem, který před stavbou byl odhadnut pro banku na cca 10% ceny nemovitosti, kterou měl dům po dostavění, ale od té doby jsme na pozemku dělali různé úpravy, ale není to doložitelné fakturami (dům jsme z velké části dělali svépomocí). Mě zajímá, jestli to lze zohlednit při rozdělovaní majetku?

Opět se to týká majetku a to když jsem celou dobu od dostavení až do konce měl cca 2-3 násobně větší příjem než manželka a tím pádem táhl většinu nákladu já (manželka byla na mateřské kdy poslední rok pracovala na částečný úvazek a po mateřské až do mého odchodu cca 20 měsíců byla zaměstnaná jen asi 7-8 měsíců a většinu z toho za minimální mzdu. Jak je to s výpočtem alimentů, pokud mám plat nestálý jednou větší jednou menší podle odpracovaných přesčasových hodin? A nově se mi rýsuje pozice, na kterou čekám dlouhou dobu, ale je hůř placena díky tomu, že tam nejsou přesčasy a směny, tak mě zajímá, jestli to nebude vypadat jako účelové snížení platu? Můžu se nějak bránit před případnými dluhy, které by manželka udělala teď, kdy už spolu nežijeme? Děkuji za odpověď a přeji hezký den Aleš

ODPOVĚĎ:
Pokud jsou pozemek i dům součástí společného jmění manželů, pak se majetek vždy dělí podle hodnoty, kterou měl v době právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Pokud jste byli manželé, není důležité, kdo kolik peněz do nemovitosti investoval a dělíte se na půl - s výjimkou investic, které by prokazatelně byly z peněz, které jste získal darem či dědictvím. Z titulu manželství máte jako manželé vůči sobě vyživovací povinnost a není rozhodné, že jste pracoval a do domu více investoval než manželka, která byla na rodičovské dovolené.
Pokud jde o výživné na děti, pak soud si vyžádá od zaměstnavatele potvrzení o průměrném výdělku za určité období - většinou za celý rok či půlrok, tedy sečtou se čisté mzdy a podělí počtem měsíců. Z takového příjmu pak soud vychází při určení výše výživného.
Pokud jde o dotaz ohledně účelového snížení platu, pak soud vždy zkoumá, zda jste pro změnu pozice měl důležitý důvod. Pokud to protistrana nenamítne, soud se pravděpodobně nebude detailně zajímat o to, že jste změnil pracovní pozici, nicméně pokud na to bude protistrana apelovat, je jisté, že soud tuto variantu zkoumat bude a může se k věci postavit i tak, že jde skutečně o účelové snížení platu.
Pokud jste stále manželé, dluhům se neubráníte, ovšem pokud přesahují rozumnou výši a prokazatelně nejsou použity na chod domácnosti, do SJM nespadají a neodpovídáte za ně.