Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V rámci dědického řízení po matce jsem ze zákona zdědil 1/4 zahrady. Při vypořádání tohoto dědictví se sestrou jsem získal další 1/4 zahrady od sestry a peněžní částku, za kterou (přesně za tuto částku) jsem ihned od strýce (vlastník zbylé 1/2 zahrady původně s 1/2 mé matky) odkoupil zbylou 1/2 zahrady. Jsem tedy nyní vlastníkem celé zahrady. Zajímá mě, zda nějaká část zahrady patří do společného jmění manželů, či zda je celá zahrada v mém osobním vlastnictví? Pokud bych zahradu prodal a např. koupil byt za přispění peněz manželky, lze nějak právně ošetřit to, aby (při případněm dělení společného majetku manželů) následně byl např. zachován poměr vložených prostředků obou stran? Martin


ODPOVĚĎ:
To, co jste získal v dědictví, nebo vypořádáním dědiců, či výměnou za majetek získaný v dědictví nenáleží do SJM. Celá zahrada je tedy ve Vašem výlučném vlastnictví.
Pokud cokoli koupíte za tyto prostředky, bude to stále patřit do Vašeho výlučného vlastnictví.
Byt zakoupený za přispění Vaší manželky můžete nechat v katastru zapsat do spoluvlastnictví, i pokud jste manželé. A to např. 80% na Vás a 20% na manželku. Nebo můžete s manželkou podepsat dohodu, kde jasně uvedete, kdo kolik do bytu investoval a prohlášení obou, že tyto prostředky náleží každému zvlášť, nikoli do SJM.