Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

05/2011 jsem se znovu vdala. Manžel měl v té době chalupu, já chatu. Chatu jsme prodali a chalupu si ponechali. Chtěla bych vědět, zda je dobré udělat změnu, aby byla chalupa v katastru zapsaná na nás oba, kdyby se s manželem něco stalo (a jak v tomto případě postupovat).

A jak by to bylo z hlediska dědických nároků, kdyby zůstala chalupa napsaná jen na manžela a jak, kdyby byla napsaná na nás oba jako společné jmění manželů? On má 1 dceru a já také 1 dceru. Děkuji, Naďa.

ODPOVĚĎ:
Chalupu lze přepsat na oba manžele pouze sepsáním tzv. smlouvy o rozšíření společného jmění manželů. Taková smlouva je platná pouze v případě, že je sepsána notářským zápisem.
Pokud by byla chalupa psaná pouze na manžela, tak v případě jeho smrti po něm dědíte tuto chalupu Vy a jeho dcera rovným dílem, tedy každá 1/2. Pokud by byla chalupa zapsaná jako SJM, pak byste měla 1/2 z vypořádání SJM a pak ještě 1/4 chalupy z dědictví a jeho dcera by dědila zbylou 1/4 chalupy.
Pokud by byla chalupa psaná pouze na manžela, tak v případě Vaší smrti se ve Vašem dědickém řízení chalupa neřeší a Vaše dcera chalupu nebude dědit. Pokud by byla chalupa v SJM, tak má v případě Vaší smrti Váš manžel 1/2 chalupy ze SJM a 1/4 z dědictví a Vaše dcera zdědí zbylou 1/4 chalupy.