Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

12/2013 jsem se provdala za svého o deset let staršího přítele. Já mám z předchozího manželství dvě dospělé děti, on má z předchozích dvou manželství tři dospělé děti. 02/2014 – ač důchodce - manžel začal oficiálně podnikat jako OSVČ – soukromý zemědělec (sadař), já jsem stále zaměstnaná.

Již před sňatkem a před oficiálním zahájení činnosti jsme spolu založili sad, na čemž jsem se podílela jak finančně tak vlastní prací. Pozemky, na nichž manžel podniká (a já se i nadále podnikání účastním „dobrovolně“ jak finančně, tak vlastními silami a nápady), patří částečně výhradně jemu a získal je před uzavřením manželství, částečně jsme rovným dílem jejich spoluvlastníky. Pro potřeby podnikání manžel (i já) jsme nakoupili již před sňatkem celou řadu movitých věcí a další nákupy pro tento účel manžel zajišťuje i aktuálně. Nyní po mne manžel požaduje značnou finanční částku pro zvelebení podniku (konkrétně investice do závlahového systému), kterou sice mám, ale která vznikla za předchozí období z mých vlastních úspor pro potřeby mého zajištění v důchodu. Žádné z našich dětí dosud nikdy o uvedené podnikání neprojevilo zájem a nijak konkrétně nám nebylo nápomocno. V některých případech naopak některé z dětí neustále požadují finanční „výpomoc“ pro sebe. Prosím o odpověď na dotaz:
1) Kým a jakým dílem bude po případném úmrtí manžela, resp. mne děděn majetek každého z nás získaný před uzavřením manželství?
2) Kým a jakým dílem bude po případném úmrtí manžela, resp. mne děděn majetek týkající se podnikatelské činnosti?
3) Jsem povinna – a pokud ano – jakou formou manželovi požadovanou částku poskytnout?
4) Jak mám postupovat, abych po případném úmrtí manžela nepřišla o podnik, do něhož již několik let vkládám peníze, vlastní práci i myšlenky?
Děkuji, Monika

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. v případě úmrtí manžela - pokud nezanechá závěť - dědíte Vy jako manželka a jeho biologické děti (pakliže si Vaše děti neosvojil), všichni rovným dílem.
2. majetek týkající se podnikání se dědí stejně jako uvádím v předchozím bodě.
3. Nejste povinna manželovi požadovanou částku poskytnout, neboť uvádíte, že mu pomáháte, ale živnost má vedenu na sebe. Pokud nepodnikáte formou tzv. rodinného podniku, kde byste musela být jakožto spolupracující osoba hlášena na správě sociálního zabezpečení, FÚ, …, tak se jedná pouze o jeho podnikání bez nároku po Vás cokoliv požadovat.
4. S ohledem na možnost dědění dětí by bylo nejvhodnější založit s. r. o. , kde byste byla minimálně 50% společníkem. Manželův obchodní podíl by sice byl předmětem dědění, nicméně by byl značně menší než v případě, kdy podniká jako OSVČ.