Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nemoc z povolání - bolestné, náhrada za ztrátu společenského uplatnění, 12ti měsíční odstupné plus pravidelná měsíční renta - co všechno se vztahuje do SJM? Děkuji, Marek.

ODPOVĚĎ:
V zásadě platí, že příjem z titulu náhrady škody (ať už škody na zdraví, výdělku apod.) sdílí právní osud toho, na čem škoda vznikla.
Dle § 709/1 písm. c) občanského zákoníku není součástí společného jmění manželů to, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech.
Neboť náhrada za bolest (tzv. bolestné) i náhrada za ztížení společenského uplatnění (§ 2958 občanského zákoníku) náleží do kategorie náhrad při újmě na přirozených právech člověka, nespadá náhrada za bolest ani náhrada za ztížení společenského uplatnění do společného jmění manželů.
Dle § 711/2 občanského zákoníku platí, že částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné činnosti jsou součástí společného jmění manželů. Totéž se pak vztahuje rovněž na náhrady těchto příjmů.
Jak odstupné (§ 67 zákoníku práce), tak náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, resp. po skončení pracovní neschopnosti, nazývaná hovorově „renta“ (§ 271a a § 271b zákoníku práce) proto do společného jmění manželů spadají.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce
Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/