Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj manžel dostal v době našeho manželství od svých rodičů 200 000 Kč, na které má doklad, že jsou pouze pro něj. Tyto peníze vložil do firmy, kterou založil se svým bratrem (s. r. o.). Po pěti letech se rozhodl z firmy odejít a bratr mu vyplatil 1.100.000 Kč. Patří tyto peníze do společného jmění manželů SJM nebo ne?

Manžel tvrdí, že jsou pouze jeho a nepatří do majetkového vypořádání při rozvodu, protože do firmy vložil své vlastní peníze. Děkuji, Zuzka

ODPOVĚĎ:
Zákon hovoří jasně součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů, co nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, co nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví nebo co nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku. Podle tohoto ustanovení tedy částka 200 000 Kč do společného majetku nenaláží, avšak zákon dále říká, že součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů, tedy i zisk z obchodní společnosti, kterou manžel založil výhradně ze svých finančních prostředků. Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem, jak bylo uvedeno výše zakládajícím jeho výlučné vlastnictví. Částka 1 100 000 Kč, pakliže představuje zisk manžela, nikoliv pouze hodnotu obchodního podílu, do společného jmění náleží.