Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak po rozvodu požádat o vypořádání SJM? Syn, 25 let, s manželkou má společný účet, syn nemá nemá podpisové právo. 2009 jeho manželka vybrala 600 000 Kč, nemohl platit povinné odvody, proto mají obstavený veškerý majetek. Narůstá penále. Syn se chce rozvést, ona ne. Co má udělat, aby se dostal k penězům? Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Vypořádání SJM můžete provést i před rozvodem, resp. asi nejjednodušší způsob je se dohodnout. Pokud dohoda není možná, lze po rozvodu podat na soud návrh na vypořádání SJM. V návrhu již uveďte, čeho, resp, jaké části ze společného majetku se domáháte. Pokud jsou peníze uložené na společném účtu obou manželů, manželka nemá právo muži v přístupu k jeho penězům bránit. Obrátila bych se na banku, zjistila podmínky, za jakých je možné, aby muž mohl s penězi disponovat. Pokud je toto podmíněno souhlasem druhého manžela, nechť jej písemně vyzve k odstranění závadného stavu. Pokud tak neučiní, zkuste se obrátit na soud. Můžete tak učinit i formou předběžného opatření. Následovat by pak měla žádost na rozvod a v neposlední řadě návrh na vypořádání SJM. Veškeré dokumenty, vzory, můžete najít na internetu.