Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Starám se o domácnost a děti, ale manžel je skoupý na peníze a proto žiji skromně. On ale vydělává poměrně dost peněz. Mohu požádat o výživné soudně? Eliška


ODPOVĚĎ:
Kdysi jsem slyšel docela rozumné pravidlo, že normální je se nesoudit. S manželem byste situaci měla probrat a až v krajním případě žádat o soud úpravu této věci, což možné je.

Zákon říká, že na výživné mezi manžely vzniká právo tehdy, jestliže manželé nemají stejnou životní úroveň. Předpokladem pro vznik vyživovací povinnost však není tzv. stav odkázanosti na výživu – tzn. že např. manželka, která má průměrné příjmy ze závislé činnosti může požadovat výživné po svém manželovi, který podniká a dosahuje nadprůměrných příjmů, v takovém rozsahu, aby jejich životní úroveň byla v zásadě stejná. Výživné tedy nemusí mít spotřební charakter.

Je nutné dále zmínit i vazby na společné jmění manželů (dále jen SJM) – pokud mezi manžely existuje v zákonném rozsahu, je vše společné a o vyživovací povinnosti lze stěží uvažovat. Jiná situace je, pokud smlouvu nebo soudně došlo k zúžení zákonem stanoveného rozsahu SJM, vznikl konkurz nebo zanikl-li institut SJM dle trestního zákona (při propadnutí majetku odsouzeného manžela). Do soudního sporu se můžete pustit, soud jistě bude přihlížet k vaší péči o domácnost a nezletilé děti, ale jak jsem psal v úvodu – zkuste se s manželem první domluvit a vyjádřete mu jasně svou nespokojenost. Přeci jen úpravu věci soudně bych nechal až jako poslední možnost, protože to může vcelku zásadně narušit vaše partnerské vztahy s manželem.