Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak je to s vlastnictvím pozemku, který byl koupen asi 1 měsíc po sňatku? Manžel zaplatil za pozemek 500.000 Kč, manželka 250.000 Kč, oba dva měli peníze na účtu již před svatbou. V katastru nemovitostí je pozemek napsán jen na manžela. Jaký je nárok manželky v případě rozvodu?

Myslím, že se nejedná o SJM, protože pozemek nebyl koupen ze společně vydělaných peněz. Jedná se tedy o nějaké podílové spoluvlastnictví? V jakém poměru by se pozemek dělil? Navíc hodnota pozemku vzrostla ze 750 tis. na 2 mil. Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Dobrý den, je-li v katastru zapsán jen manžel, což je zvláštní, když kupovali společně, respektive hradili kupní cenu, tak měli nabývat buď do SJM a nebo spoluvlastnictví, což mělo být v kupní smlouvě. Pokud smlouvu uzavíral jen manžel, pak to katastr nezkoumá, zda to kupuje někdo s manželem nebo ne.
Bylo by pak nutno zřejmě podat žalobu na určení vlastnického práva k podílu na nemovitosti, a to buď jako část SJM (což by se prokázala dobou zakoupení a oddacím listem) nebo jako spoluvlastnický podíl, když jste nakupovali nemovitost společně (prokázání převodu peněz manželky na prodávajícího).
Naléhavý právní zájem tu dán je, jelikož stav zápisu v katastru dle Vašeho tvrzení neodpovídá skutečnosti. Podání předmětné žaloby je poměrně složitá věc na dokazování a bylo by nutné se poradit s advokátem, která varianta je nejoptimálnější, zvlášť má-li nemovitost hodnotu 2.000.000 Kč.
Ideální by samozřejmě se s manželem dohodnout. Nevím, zda je to možné. Stav jaký je by pro účely vypořádání znamenal, že je nemovitost jako celek vlastnictvím manžela.