Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně novelizace § 42 exekučního řádu. Je mi známo, že od 1.1.2013 lze postihnout společné jmění manželů SJM (i změněné zákonem či smlouvou) pro dluh, který nabyl manžel před uzavřením manželství. Nově však budou postihovány i dluhy nabyté jedním z manželů před uzavřením manželství.

Bude se jednat o dluhy, které nabyl před 1.1.2014, nebo až s účinností novelizace (tedy po 1.1.2014)? Některé z těchto dluhů jsou vůči státním institucím (OSSZ a podobné) - pokud nyní provádí odvody v době jejich splatnosti, nezapočítávají je tyto instituce na staré dluhy a nevznikají tedy stále nové a nové dluhy? Vaše odpověď bude pro mě rozhodující při rozhodnutí, zda 05/2014 uzavřu manželství se svým partnerem. Domnívám se, že sice bylo posíleno postavení věřitele, ale spousta lidí (pokud má alespoň nějaké právní povědomí) se dostane do stejné situace jako já a partnerský vztah nebude moct nikdy zlegalizovat formou svatby, sňatku. Děkuji. Radka

ODPOVĚĎ:
S ohledem na absenci výslovného řešení v přechodných ustanoveních zákona je nutné vycházet z odůvodnění přijetí tohoto ustanovení v důvodové zprávě. Podle té se jedná o změnu související s přijetím nového občanského zákoníku, konkrétně s § 732. V obecných přechodných ustanoveních nového občanského zákoníku je stanoveno, že se jím řídí práva a povinnosti ode dne jeho účinnosti, není-li dále uvedeno jinak. V přechodných ustanoveních k majetkovému právu manželskému však není stanovena žádná výjimka. Proto lze novou úpravu exekucí vztáhnout i na dluhy vzniklé před 1.1.2014. Ohledně splatnosti odvodů - ano, podle § 1933 odst. 1 nového občanského zákoníku pokud dlužník dlužní z několika závazků stejného druhu se plnění započte na závazek nejdříve splatný.