Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz na možnost darování nemovitosti manželce. Bude tato možnost zachována i v Novém Občanském zákoníku, který vstoupí v platnost po 1.1.2014? A jak je to s úpravou rozšíření SJM prostřednictvím notářského zápisu - zde budou nějaké změny? Paní na Katastru nemovitostí nevěděla. Děkuji, Bořivoj

ODPOVĚĎ:
Institut darování je zachován i v nové právní úpravě - tzv. v novém občanském zákoníku, který je účinný od 1.1.2014. Doporučuji Vaší pozornosti § 2055 a následující nového občanského zákoníku. Smluvní ujednání týkající se společného jmění manželů SJM bude zachováno rovněž v novém občanském zákoníku. Pakliže se manželé rozhodnout o modifikaci dosavadního zákonného režimu společného jmění manželů SJM, je k tomu potřeba forma veřejné listiny, což znamená, že jednání bude zpečetěno notářským zápisem. Smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje; může se týkat zejména rozsahu, obsahu, doby vzniku zákonného nebo jiného režimu společného jmění manželů SJM, jednotlivých věcí i jejich souborů. Smlouvou lze změnit zařazení již existujících i upravit zařazení budoucích součástí jmění rozdílně od zákonného režimu.
Omezení smluvního ujednání spočívá v tom, že smlouva o manželském majetkovém režimu nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu a také se nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou souhlasila. Smlouva o manželském majetkovém režimu se zapíše do veřejného seznamu, je-li to v ní ujednáno; jinak na žádost obou manželů. Do seznamu se zapíše vše, co mění zákonný majetkový režim manželů.