Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám následující dotaz k náležitostem a provedení předmanželské smlouvy. Musí být uzavřena předmanželská smlouva před datem konání sňatku? Lze předmanželskou smlouvu uzavřít i po uzavření sňatku. Musí předmanželskou smlouvu uzavřít advokát nebo notář? Jaký je notářský poplatek?

Lze předmanželskou smlouvu uzavřít jen s úředně ověřenými podpisy manželů bez účasti advokáta, notáře? Musí smlouvu podepsat svědkové (též ověřené podpisy)? Lze tuto smlouvu po svatbě kdykoliv po dohodě obou partnerů změnit nebo doplnit formou dodatku k předmanželské smlouvě? V případě, že předmanželská smlouva nelze uzavřít po datumu sňatku, lze ji nahradit jiným druhem smlouvy, která by stejným, platným způsobem právně upravila majetkové a další vztahy mezi manželem a manželkou. Děkuji, Daniel

ODPOVĚĎ:
Majetek mezi manželi lze upravit před vznikem manželství nebo i po jeho vzniku.
Všechny tyto kroky lze učinit před vznikem manželství pouze u notáře formou notářského zápisu, žádným jiným způsobem nelze společné jmění manželů upravit.
Po vzniku manželství lze společné jmění manželů upravit opět jen u notáře formou notářského zápisu nebo dále u soudu. U soudu však pouze po splnění dalších podmínek, tedy např. když jeden z manželů podniká nebo je neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.
Poplatek u notáře u smlouvy uzavřené před vznikem manželství činí cca 4.500,- Kč. Po vzniku manželství je odměna notáře různá a vypočítává se z majetku, který se zužuje, případně rozšiřuje.
Po svatbě lze tuto smlouvu kdykoli změnit a to opět pouze u notáře formou notářského zápisu. Lze tedy již zúžené společné jmění manželů zpět rozšířit, nebo upravit jiným způsobem.
Nejvíce lze společné jmění manželů zúžit o všechen majetek vyjma obvyklého vybavení společné domácnosti.
Je však třeba mít na paměti, že žádný z těchto kroků nemá vliv při výkonu rozhodnutí (exekuci) - ze zákona se k nim nepřihlíží. Pro věřitele je závazné také pouze tehdy, pokud se zúžením SJM byli předem seznámeni a znají jeho obsah. Důkazní břemeno (dokázání, že budoucí věřitel věděl o zúžení SJM) je na manželích.
Detailní informace o předmanželské smlouvě, rozšíření a zúžení společného jmění manželů SJM a notářských poplatcích jsou detailně uvedené zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/89/3181-spolecne-jmeni-manzelu-informace.html