Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká prokázání zániku SJM a to před jinými smluvními stranami. Dle § 143a odst. 4 občanského zákoníku je taková smlouva vůči jiným osobám platná jen tehdy, je-li jim její obsah znám. Prokazování je na manželích.

Znamená to snad, že když já nebo manžel uzavíráme obchodní vztahy (smlouva o dílo, mandátní smlouva apod.), že bychom měli do dané smlouvy uvádět, že „druhá smluvní strana si je vědoma, že první strana (já) má uzavřenu smlouvu dle § 143a odst. 4 občanského zákoníku“? Případně je nutno kopii manželské smlouvy dát jako přílohu takové uzavírané smlouvy? Stejně tak pokud si jeden z manželů bude brát úvěr, jakým způsobem dát najevo tuto skutečnost bance? Opět to uvést do smlouvy? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Máte v podstatě pravdu - abyste se vyhnuli případným problémům, je nutné, aby třetí strana o možném omezení vymahatelnosti své pohledávky, což ve své podstatě zúžení SJM je, prokazatelně věděla a to PŘED uzavřením smluvního vztahu. Při jakémkoliv kontraktu proto předkládejte smluvní straně k nahlédnutí smlouvu o zúžení SJM a tuto skutečnost si nechte od druhé strany potvrdit písemně (nebo uveďte do smlouvy, jak jste naznačila).