Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel měl dluhy v exekuci již před uzavřením manželství. Další dluh také z doby před uzavřením manželství, ale exekuce byla nařízená až za manželství. Další dluh před manželstvím, ale prodaný vymáhací/pohledávkové firmě. Smlouva a směnka o splátkách je podepsaná již za manželství. Všechny původní dluhy vznikly před manželstvím.

Které z těchto dluhů mohou dopadnout na mě? Je možné vyjmout můj plat ze společného jmění manželů SJM kvůli případné jeho exekuci? Například u notáře zúžením SJM? Manžel má invalidní důchod, nemá nepřiznané peníze a ani nevydělává. Děkuji, Drahoslava

ODPOVĚĎ:
Pokud dluhy vznikly před vznikem manželství, nejsou součástí závazků v rámci institutu společného jmění manželů SJM, jde tedy o výlučný závazek Vašeho manžela. Exekutor by se tedy neměl uspokojovat z Vašeho výlučného majetku. Pakliže by se tak stalo je nutné exekutora na výše uvedenou skutečnost upozornit – tedy, že dluhy vznikly před vznikem manželství.

Určitě můžete požádat o zúžení společného jmění manželů SJM, nicméně se toto bude vztahovat od doby uzavření této dohody směrem do budoucna, nikoliv do minulosti.

Z Vašeho dotazu nevyplývá o jak velký obnos se jedná. Váš manžel může zvážit podání insolvenčního návrhu na oddlužení. Zahájením insolvence dojde k „zastavení“ probíhajících exekucí a z celkové dlužné částky (věřitelů, kteří se přihlásí) bude mít Váš manžel povinnost uhradit pouze část.
Podrobné informace o zahájení a průběhu insolvence jsou zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/rodinne-pravo/spolecne-jmeni-manzelu/11790-postup-osobniho-bankrotu-oddluzeni-insolvence-podle-insolvencniho-zakona.html