Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsme s manželkou spolu 6 let, máme 4letého syna, bydlíme v bytě, který spoluvlastníme a splácíme hypotéku. Manželka se před 2 měsící po provalení nevěry sebrala a i se synem ze dne na den odešla k novému příteli. Já jsem v bytě zůstal sám. Zatím není podaná žádost o rozvod a vše se snažíme řešit ústně.

Hypotéku, poplatky za byt, školku a další poplatky (např. úrazové pojištění syna, daň z nemovitosti), platím ze svého bankovního účtu a s manželkou jsem domluveni na půlce výdajů. První měsíc vše šlo podle domluvy. Tento měsíc mi manželka místo domluvené částky předala osobně jen 3600,- s tím, že 5000,- si svévolně odečetla z mých vrácených daní, které mi přišly v dubnu. Snažím se s manželkou domlouvat v klidu o placení poplatků a střídavé péči o syna. Manželka spíše dělá naschvály. Jak se můžu bránit proti neplacení poplatků z její strany, jakou mám šanci na střídavou péči syna, se kterým mám velmi úzký vztah a evidentní změna situace mu neprospívá. Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, jak chcete celou věc řešit do budoucna, jestli věříte v obnovení Vašeho vztahu či zda je Váš vztah již neobnovitelný a uvažujete o rozvodu.
A) Pokud se nechcete ještě rozvádět a věříte do budoucna v obnovu Vašeho vztahu, navrhovala bych v tuhle chvíli sepsání písemné dohody o tom, že se podílíte na placení veškerých nákladů stejných dílem a bylo by lepší, kdyby peníze byly do budoucna posílány na účet a nebyly předávány osobně. Vzhledem k tomu, že veškerý Váš společný majetek je součástí společného jmění manželů SJM, je Vaší povinností stejně jako povinností Vaší manželky, aby se podílela na vzniklých nákladech. Vzhledem k ustanovení § 145 OZ jsou oba manželé ze svých závazků odpovědni společně a nerozdílně. V případě poplatků za užívání bytu, je nutné zohlednit skutečnost, že Vaše žena byt v současné době neužívá a tudíž, by měly být hrazeny spíše Vámi. Nicméně na placení hypotéky by se měla podílet, a to i z důvodu, že je v katastru nemovitostí vedena jako vlastník (spoluvlastník) avšak i v tomto případě mělo být zohledněno, že v bytě nebydlí, a tudíž by její podíl na splácení hypotéky měl být snížen o jakousi polovinu nájmu, kterou byste ji měl odvádět z důvodu, že v bytě bydlíte (jinak by mohlo jít o bezdůvodné obohacení). Záležitosti týkající se vašeho společného potomka byste měli hradit na polovinu. Tato smlouva a uskutečněné platby bude spíše sloužit jako doklad pro budoucí případné vyrovnání při rozvodu. V případě, že by se Vaše žena odmítla na takovém to systému hrazení nákladů podílet, tak by bylo možné žalovat tyto dlužné částky uplatnit v rámci majetkového vypořádání při rozvodu, neboť by šlo o bezdůvodné obohacení, z titulu neoprávněného příjmu.
B) Pokud uvažujete o rozvodu, bude nutné provést majetkové vyrovnání a upravit péči o dítě včetně výživného na dítě. V případě, že se Vám povede dohodnout se na majetkovém vyrovnání a úpravě péče o dítě s manželkou, bude možné provést tzv. zkrácený rozvod, kdy předložíte veškeré tyto dohody a soud je pouze potvrdí.
Pakliže se nedomluvíte, bude soud řešit všechny tyto otázky sám, ve věci úpravy péče o dítě můžete samozřejmě navrhnout střídavou péči o dítě, měl byste argumentovat úzkým a vřelým vztahem, který k sobě máte, a dále tím, že se umíte o chlapce postarat. Váš syn je ještě relativně malý, je možné, že Vaše manželka bude argumentovat tím, že ještě potřebuje celodenní péči matky, tento argument by mohl být hlavním argumentem, proč by soud na střídavou péči o dítě nepřistoupil. V případě střídavé péče soud také velmi zohledňuje vztah mezi oběma rodiči a jejich schopnost dohodnout se. I kdyby se stalo, že by Vám soud v rámci tohoto řízení nevyhověl a svěřil dítě do péče matky, s tím, že Vám budou stanoveny dny, kdy se s dítětem uvidíte, nezoufejte. Tento typ rozhodnutí není rozhodnutím konečným, a proto můžete podat opětovně návrh na změnu úpravy styku s dítětem a žádat střídavou péči.