Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Prosím o informaci, zda a případně jak mohu zamezit užívání mého domu partnerovi mé současné manželky. Na nájemné není ochoten přistoupit a proces stanovení soudním znalcem a následně jeho vymáhání je zdlouhavé a po celou tuto dobu nebude nic platit. Je možné nájemné vymáhat zpětně?

A pokud ano, jak musím prokázat, že nemovitost užívá proti mé vůli? Nemovitost je v SJM, s manželkou nejsme rozvedeni, protože již tři roky probíhají spory o vyřešení péče o našeho syna. Ten je sice svěřen do naší střídavé péče, ale pokračují spory o stanovení výživného. Manželka jednání účelově protahuje a není ochotná se domluvit na stanovení v podstatě ničeho – tedy ani nájemného. Má v našem domě nastěhovaného současného přítele, já nemám od domu ani klíče, ale dům je ve společném jmění manželů SJM. Trvalé  bydliště v domě má pouze manželka. Jak mohu postupovat a na koho a s odvoláním na jaký právní předpis mohu zajistit, aby se současný přítel manželky musel odstěhovat, když já s jeho bydlením v našem domě nesouhlasím a manželka tvrdí, že ona s jeho pobytem souhlasí. Děkuji, Jan

ODPOVĚĎ:
Dům náleží do společného jmění manželů SJM. To znamená, že každý z manželů je nadále vlastníkem celé věci, jeho vlastnické právo je omezeno stejným vlastnickým právem druhého manžela. Nelze zde hovořit o ideálních podílech manželů na nemovitosti. Za trvání manželství užívají oba manželé společné věci ve SJM. Řešením by pro Vás bylo podat návrh k soudu na řízení o úpravu užívání věci. Soud by vymezil prostor, který by užívala Vaše manželka v domě a prostor, který byste do rozhodnutí o vypořádání SJM užíval Vy. Zamezit přístup do domu partnerovi manželky legální cestou nemůžete.