Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Kdo hradí náklady bydlení v bytě v SJM. Bývalá manželka odešla z bytu před šesti lety, rozvedeni jsme teprve 4 měsíce. Tvrdí, že co si spotřebovávám, sám si užívám, tedy mi není nic dlužna. Jsou zde ale poplatky jako daň z nemovitosti, elektřina, plyn či stálé poplatky do fondu oprav, telefon, rozhlas, domovní odpad, atd.

Vše platím sám a domnívám se, že by měla přispívat na spol. nemovitost, když požaduje vypořádání. Mohu toto právo uplatňovat při jednání o SJM? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Směrodatná je právní úprava občanského zákoníku. Majetek, který tvoří SJM, užívají a udržují oba manželé společně. Manželé by se měli dohodnout, jak budou věc užívat.
Neplatí však, že pokud některé věci ze SJM má užívat a udržovat jen jeden z nich (ten, kterému tato věc převážně slouží), je to jen on, koho stíhá povinnosti hradit náklady. SJM pak zaniká zánikem manželství (rozvodem).
Proto tedy máte nárok na náhradu poloviny nákladů, které vám vznikly za trvání manželství, pokud jste si nedohodli jinak. To samé platí i o nákladech po rozvodu, protože právní vztahy vzniklé v době mezi zánikem SJM a jeho vypořádáním se posuzují podle předpisů o SJM.
Doporučuji však provést co nejrychleji vypořádání. V jeho rámci je každý z manželů oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek. Naproti tomu je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek.