Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dne 9.6.2009 nabyl právní moci rozvod manželství. Ihned jsem podala žádost o vypořádání SJM. Soud se dosud táhne, bylo již několik jednání a dva pokusy o smír. Situace je taková, že na pozemku jsou dva domy. Malý a velký. Já bydlím v malém sama již třetí rok a bývalý manžel se v žádném domě stejnou dobu nezdržuje, protože bydlí v nemovitosti jeho současné manželky.

Dál o naši společnou nemovitost nemá zájem a chce ji prodat. Já ovšem svoji polovinu prodat nechci, naopak chci ji dál užívat. Jiné bydlení nemám a při případném vyrovnání z prodeje nemovitosti bych nedostala takovou částku, abych si mohla zajistit srovnatelné bydlení. Je třeba také brát zřetel na to, že je mě již 61 let, jsem nemocná a proto nemám zájem o změnu bydlení, které mě vyhovuje i do budoucna, zvláště proto, že je bezbariérové. Soudní znalec nedoporučil rozdělení nemovitosti na dvě poloviny kvůli společnému přístupu a společným přípojkám. Soudce zase zajímá pouze to, že když já si nechám svoji polovinu, tak bývalý manžel bude tu svoji hůře prodávat. Problém je také v tom, že tato nemovitost je neprodejná i jako celek. Již za manželství jsme ji čtyři roky prodávali a kupec se nanašel. Stejná situace je i teď. Od roku 2009 ji nabízí k prodeji a žádný zájemce není. Jak ukončit tento spor a jaká je možnost, aby soud zrušil SJM a provedl reálné rozdělení, popřípadě přikázání spoluvlastnictví stejných podílů. Bývalý manžel se u soudu vyjádřil, že se bude soudit třeba do své smrti, ale ze svého požadavku na prodej celé nemovitosti neustoupí. Děkuji, Jana.

ODPOVĚĎ:
Vaše situace je složitá zejména proto, že na otázku řešení takové situace nedává zákon jasnou odpověď.
Pokud reálné rozdělení není možné a prodej nemovitosti s rozdělením následného výtěžku povede ke zhoršení sociální situace jednoho z bývalých manželů je tento způsob vypořádání SJM také nemožný.
Pokud podložíte všechny své argumenty reálnými důkazy (nemožnost rozdělení domu, neprodejnost, potřeba bezbariérovosti atd.) nebude moci soud postupovat ani jedním z výše uvedených způsobů vypořádání - a de facto problém začíná, protože k jiným formám vypořádání je potřebná dobrá vůle obou z bývalých manželů a ochota vzájemně vycházet.
Je možné podíl jednoho z manželů přikázat za náhradu druhému (tzn. musela byste vyplatit svého bývalého manžela, nebo by musely být podíly na vypořádaném SJM v takovém poměru, aby mohl být celý dům přisouzen Vám). Ve Vašem vyšším věku, pravděpodobně vyplacení podílu na nemovitosti nebude reálné (např. formou půjčky u banky), takže možnost je pokus o dohodu, že bývalý manžel místo půlky domu dostane jiný společný majetek (což je sice možnost, kterou musím uvést, ale obávám se, že bývalý manžel buď nebude ochoten na návrh přistoupit nebo nedisponujete takovým majetkem).
V nejkrajnějším případě zůstane nemovitost v podílovém spoluvlastnictví (což je v případě, že se lidé nejsou schopni dohodnout, velmi problémová forma spoluvlastnictví - od nejrůznějších drobných ústrků mezi spoluvlastníky až po zásadní schválnosti, které pak řeší policie).
Pokud bývalý manžel nechce přistoupit na rozumnou formu vypořádání, bude těžké najít řešení. Soud musí zvážit každou variantu možných řešení (proto soudce hodnotí prodejnost spoluvlastnického podílu). Aktuálně tedy řešení de facto neexistuje, a bude bohužel probíhat pouze táhlý soud.
Pokud byste stála o reálné rozdělení nemovitosti - muselo by dojít k oddělení společných prostor a vedení energií (rozdělení vodoměrů a elektroměrů). Možností by také mohlo být rozdělení místností (pokud je možné je separovat tak, aby vytvořily dvě stejné bytové jednotky) a určení věcného břemena ve prospěch jedné "bytové jednotky" k užívání společných prostor, např. veranda, vchod (energie by ale stejně musely být odděleny, na ty věcné břemeno z podstaty věci určit nelze).
Mohu Vám pouze doporučit trpělivost, přebírání veškerých písemností od soudu, pokud bude delší dobu soud nečinný nahlížet do spisu, příp. zvolit pomoc doporučeného advokáta.