Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Rozvedl jsem se se svou ženou, mám sepsanou dohodu o vyrovnání majetku u právničky. Bydleli jsme v rodinném domě, do kterého jsem investoval spoustu peněz, ale dům byl napsaný na mou bývalou ženu, ne na mě.

V dohodě o vypořádání majetku bylo po dohodě napsáno, že mi má být vyplaceno 700 tisíc Kč a to do deseti let v hotovosti a nebo do 2 měsíců od nabytí právní moci prodejem. Bývalá manželka darovala dům matce. Lze vymáhat těchto 700 tisíc soudně po ní a nebo po její matce, popřípadě exekučně? Ona je nezaměstnaná, nemá žádný účet, žádný příjem a je registrovaná alkoholička. To byl důvod rozvodu. Tato částka měla být vyrovnání pro mě a mou dceru, kterou mám ve své péči. Tvrdí, že to chtěla přepsat na dceru, ale že to prý jde až od jejích 12 let. Já se domnívám, že to přepsala, aby nám vzala to, na co máme podle právníka nárok. Zjistil jsem si na katastrálním úřadě, že dům byl přepsán a doložili darovací smlouvu, vše bez toho aby mne informovali. Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
V případě, že máte sepsanou dohodu o vyrovnání majetku a dokonce úředně ověřenou, pak máte nárok na to, co jste si v dohodě ujednali. Tudíž tím, že Vaše žena darovala nemovitost své matce, Váš nárok nezaniká a Vaše bývalá manželka je povinna Vám částku 700.000 Kč uhradit dle dohody, tedy do deseti let. Pokud tak neučiní, máte právo tuto částku vymáhat soudně.