Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dotaz se týká pozemku, který byl sice napsán na manželku, ale získali jsme ho za trvání manželství a tedy spadá do SJM. Manželka proti zástavě získala podvodem úvěr, který nesplácela. Já jsem za ni pozemek, který byl předmětem exekuce a úvěr vyplatil. Mohu takový pozemek nechat přepsat na svou osobu? Bude se to považovat za odkoupení pohledávky? Exekuci na tento pozemek, jsem vyplatil po rozvodu. Chtěl bych zabránit jeho prodeji z její strany bez mého vědomí a svolení.

Bývalá manželka byla odsouzena podmíněně za úvěrové podvody a tento úvěr, který získala a oproti němu zastavila náš pozemek, byl v rozsudku označen také jako podvodem získaný. Tedy na základě neplatné úvěrové smlouvy. Mám šanci své prostředky nebo alespoň část získat zpět nebo přepsat pozemek na mou osobu? Děkuji, Čeněk

ODPOVĚĎ:
Pokud nedošlo po rozvodu k vypořádání společného jmění manželů (SJM), pak pozemek stále patří do společného jmění manželů a abyste si jej mohl nechat přepsat na sebe, tak nejdříve musíte sepsat dohodu o vypořádání společného jmění manželů či podat návrh k soudu na vypořádání společného jmění (SJM), ve kterém uvedete skutečnosti, dle kterých Vám má tento pozemek připadnout.

Vaše jednání nelze brát jako odkoupení pohledávky, protože do společného jmění manželů (SJM) patří i závazky manželů učiněné v průběhu manželství, za něž manželé ručí společně a nerozdílně.