Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Prosím o právní radu v případě rozvodu, kdy manželé za doby trvání manželství postavili nemovitost zatíženou hypotékou (přesněji dům), na pozemku, který vlastní pouze jeden z manželů (nabyl ho darem). Odhad tržní ceny nemovitosti provedený znalcem v době trvání manželství je 2.5 mil. Kč. Ale tím, že je postaven na pozemku, který získal darem jen jeden z manželů, je nový odhad tržní ceny nemovitosti v případě rozvodu jen 1,5 milionu Kč, kdy je podle znalce posuzován jen jako bytová jednotka.

Tento dům je stále zatížený hypotékou ve výši cca 1 mil. Kč.
Jak lze v tomto případě postupovat, aby ten manžel, který vlastní podíl na nemovitosti a také pozemek pod ní, vyplatil manžela, který má pouze podíl na nemovitosti, stejnou částkou hodnoty nemovitosti, kterou má v době trvání manželství a kterou bude mít nemovitost po rozvodu manželů? Přihlíží soud v tomto případě na poměry obou manželů po rozvodu v případě, kdy jeden by nabyl majetek v hodnotě 2 mil. Kč a druhý pouze byt v tržní hodnotě 700 tis. Kč zatížený hypotékou?
S tímto dotazem souvisí druhý dotaz - jeden z manželů získal darem od rodičů pozemky v odhadované hodnotě 1 milion Kč. Na jednom z těchto pozemků stojí také zmíněná nemovitost z prvního dotazu. Tyto pozemky získal již v době dlouholetého trvání manželství. Majetek manželů nebyl ošetřen předmanželskou smlouvou ani není v manželství sepsaná dohoda o zúžení společného jmění manželů. Může druhý z manželů uplatňovat nárok na vyrovnání v případě rozvodu i za tyto pozemky, nebo se na ně vyrovnání manželů nevztahuje? Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
Ideální je v případě rozvodu manželství dohoda manželů o vypořádání SJM, kterou následně schválí soud (tímto způsobem by šel provést postup, který jste uvedl). V případě, kdy je dům zatížený hypotékou, si lze představit dohodu, která místo výplaty podílu bude obsahovat závazek jednoho manžela uhradit celou hypotéku a tím manžela druhého zbavit závazku.
Soud bude celou záležitost řešit komplexně – takže přihlédne k celkovému majetku, který nabude každý z manželů a na případné nepoměrné snížení jeho životní úrovně.
Dary ve prospěch jednoho z manželů se do SJM nezahrnují.