Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Potřebuji poradit. Rozvedla jsem se 08/2008. Po rozvodu jsme s naším tehdy 7letým synem zůstávali v jednom bytě. Chtěla jsem manžela vyplatit - nechtěl odejít.  Mezi tím jsem byla soudem určena jako výhradní uživatelka státního bytu s povinností zajistit bývalému manželovi náhradní bydlení na dobu neurčitou. Toto se bohužel nepodařilo. Nyní dochází k vypořádání SJM.

1. varianta - požaduje 150.000,- za vybavení bytu, 150.000,- za vzdání se práva na zajištění náhradního bytu - bude se však moci kdykoli do bytu vrátit a užívat ho.
2. varianta - požaduje nemovitosti - pozemek s malou chatou, kterou jsem nabyla v době manželství a kterou dle svého mínění ohodnotil na částku 600.000,-. V případě, že budu souhlasit, vzdá se zajištění náhradního bytu a odhlásí se z bytu.
Bohužel v současné době není má finanční situace dobrá, byla jsem vedena 15 měsíců na úřadu práce, momentálně jsem teprve od  1. 5. 2011 zaměstnána. Velmi Vás prosím o informaci, jaké mám v tento moment možnosti.  Děkuji, Andrea

ODPOVĚĎ:
Pokud nebyl podán návrh na vypořádání společného jmění manželů (SJM), ale soustavně se pouze jedná o tom, jak by se vypořádání „mělo udělat“, tak se ve Vašem případě dá využít fikce vypořádání SJM – tedy stavu, kdy zákon určuje, že pokud nedošlo k vypořádání SJM do 3 let od právním moci rozsudku od rozvedení manželství, považuje se SJM za vypořádané podle stavu v jakém oba manželé věci do SJM spadající užívají.
Doporučuji se neprodleně obrátit na advokáta, který určí od kdy tato lhůta běží a zda nebyla nějakým procesním krokem přerušena, protože pro Vás by to mělo poměrně zásadní význam.
V krajním případě můžete jít k soudu s tím, že dohoda není možná, požadavky manžela jsou neuskutečnitelné a soud musí rozhodnout o tom, jak bude SJM podle Vašich aktuálních ekonomických možností vypořádáno.