Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem vdaná 8let, máme 2 děti. Manžel je nespokojený, chce situaci řešit odděleným bydlením, rozvodem asi později. Bydlíme teď v jeho rodinném domě (měl ho již před uzavřením manželství, já ani děti tu trvalý pobyt nemáme) a vlastníme dva byty 1+1 - jedna garsonka je má (osobní vlastnictví, nabyté před svatbou), manžel (tehdy snoubenec) mi na ni přispěl 50.000,- a nedávno jsme tam spolu rekonstruovali koupelnu.

Druhý byt jsme koupili už jako manželé před 3 lety a také opravili koupelnu, byl družstevní, převedli jsme ho nyní do osobního vlastnictví nás obou. Manžel chce tyto 2 byty vyměnit za 3+1, kam se já a děti, po nutných úprávách, odstěhujeme. Já navrhuji, že odejdu s dětmi do svého bytu, ale manžel je proti kvůli tomu, že je byt moc maličký. Nevím, jak situaci řešit, jak si můžu zajistit, abych popř. z toho nově pořízeného bytu nebyla později (v případě rozvodu) vyhozena. Lze ho napsat třeba na dítě? Děkuji, Marie

ODPOVĚĎ:
Jedná se o dost složitou situaci. Nejideálnější by bylo, kdybyste se na rozvodu a majetkovém vypořádání dohodli a soud jenom manželství rozvedl a dohodu potvrdil. Máte-li zletilé dítě, můžete na něj získaný byt napsat bez problémů. Tento byt by nespadal do společného jmění manželů (SJM), a tudíž by nebyl předmětem vypořádání majetku. Další variantou je dohodnout se na zúžení společného jmění manželů – tzn. že s manželem sepíšete smlouvu před notářem, v níž bude obsaženo, komu a co náleží, případně co máte v podílovém spoluvlastnictví. Pokud existuje možnost dohody mezi Vámi a manželem raděj bych doporučila „rozdělit“ majetek prostřednictvím smlouvy o zúžení společného jmění manželů.