Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně principů vypořádání SJM a případné disparity při vypořádání. S manželem máme v SJM byt a chalupu, na obojí splácí hypotéku manžel. Rozešli jsme se, ale zatím nerozvedli, o děti pečujeme tak, že se střídáme ve společném bytě po týdnu. Druhý týden bydlí manžel na chalupě, já týden bez dětí bydlím v nájmu.

Manžel podniká, má příjem 250.000 Kč měsíčně před zdaněním. Já mám 25.000 Kč měsíčně. Na děti žádné výživné neplatí. Podílíme se rovným dílem. Inkaso v bytě, kde se staráme o děti, platí také manžel. Já se samozřejmě o domácnost starám, nakupuji úklidové prostředky, nádobí apod. Platím pojištění domácnosti. Jaký vliv bude mít toto uspořádání pro vypořádání SJM po rozvodu? Budu mít nárok na polovinu hodnoty bytu, přestože se na splácení hypotéky nepodílím? Budu mít nárok na vyplacení z chalupy, kterou neužívám, ani se o ní nestarám a hypotéku neplatím? Kdybych si našla přítele a přestěhovala se k němu před rozvodem, bude to mít vliv na vypořádání SJM? Nevím, zda s rozvodem spěchat, jsem ráda, že se situace zklidnila s ohledem na děti jsem ochotná vyčkat až do jejich dospělosti. Mohu tím něco, kromě výživného na děti, ztratit? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud je byt i chalupa vedena jako SJM, pak není rozhodné, že hypotéku splácí jen manžel. I jeho příjmy jsou součástí SJM a nemovitosti jsou tedy spláceny ze SJM, máte tedy právo na polovinu jejich hodnoty. Jako konkrétní důvody disparity jsou judikovány zejména negativní okolnosti na straně jednoho z manželů za trvání manželství, zásluhovost či zájem nezletilých dětí. Co se týče negativních okolností v manželství, je důvodem disparity pouze takové negativní jednání, které se nějakým způsobem promítá do majetkové sféry zákonného majetkového společenství manželů nebo do péče o rodinu (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 22 Cdo 5384/2015 či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2018). Jako příklad takového jednání bylo judikováno a bývá uváděno např. gamblerství či užívání návykových látek a alkoholismus i domácí násilí. Ve vztahu k zásluhovosti vychází judikatura z principu, že tato se uplatňuje v případě, kdy zvýšené úsilí jednoho z manželů zajistilo nabytí a udržení majetku značné hodnoty. Zároveň je však třeba vždy zohlednit péči druhého manžela o společnou domácnost, jakož i jeho péči o nabytí a udržení majetku s ohledem na jeho možnosti. Zájem nezletilých dětí bývá zejména prostřednictvím disparity uplatňován tím, že soud rozhodne o přikázání určitých věcí bez náhrady tomu, kdo pečuje o nezletilé dítě, když jde o věc sloužící potřebě nezletilého dítěte, např. kočárek, vybavení dětského pokoje apod. Jako důvod disparity je však judikován i obecně zájem na zabezpečení nezletilého. Tedy disparita se vždy uplatňuje individuálně podle okolností konkrétního případu. Případný mimomanželský poměr nemá na vypořádání SJM vliv, pouze pokud byste po dobu manželství neměla finanční prostředky na svou obživu a měla už přítele, tak byste s největší pravděpodobností ztratila právo na výživné manželky.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.