Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel mě 6 měsíců podváděl a po provalení nevěry šel bydlet do nájmu s milenkou. Nyní po dvou měsících chce řešit rozvod. Byli jsme domluveni, že mi nechá zařízený byt v SJM a on si nechá peníze. Bohužel v těchto společných penězích jsou peníze dětí (asi 500.000 Kč) z ukončeného stavebního spoření na jejich jméno.

Ráda bych věděla, zda má na tyto peníze nárok? Požadovala jsem, aby dětem založil účty na jejich jméno a ty peníze na ně vložil, řekl mi, že do toho mi nic není, že ty peníze spořil on … samozřejmě, já byla na MD a později jsem měla nízký plat, ale peníze byly společné. A ještě bych se chtěla zeptat, zda je možné manželovi společné vypořádání splácet po měsíčních splátkách, když mám malý plat? Děkuji Gabriela

ODPOVĚĎ:
Peníze uložené na dětskou smlouvu jsou od okamžiku uložení majetkem dítěte bez ohledu na to, kdo peníze skutečně spoří. Dle nového občanského zákoníku, který vešel v platnost od 1.1.2014 platí, že rodiče mohou s penězi ze stavebního spoření svých dětí nakládat jen se souhlasem opatrovnického soudu. Paragraf 898 nového občanského zákoníku totiž říká, že: „K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. “ V praxi to znamená, že při ukončení stavebního spoření nezletilého v období od ledna 2014 do dubna 2016 musel zákonný zástupce kromě sepsání výpovědi zažádat o souhlas také opatrovnický soud. Opatrovnický soud pak udělil souhlas s ukončením stavebního spoření za předpokladu, že rodiče prokázali, že veškeré uspořené peníze vynaloží výhradně ve prospěch dítěte, na které je smlouva vedena.
Změnu přinesl zákon č. 104/2016 účinný od 6.4.2016, který pozměnil zákon o stavebním spoření. Souhlas soudu nyní není zapotřebí tehdy, jestliže s výpovědí smlouvy o stavebním spoření souhlasí oba rodiče a jestliže je smlouva vypovězena až po uplynutí šestileté vázací lhůty. Tato změna zákona ale nemění nic na tom, že peníze z ukončeného stavebního spoření jsou majetkem dětí, nikoliv toho, kdo je spořil, a proto nejsou součástí společného jmění manželů (SJM). Doporučuji tedy Vašeho manžela upozornit na to, že peníze ze stavebního spoření dětí mu nepatří a pokud si je ponechá pro vlastní potřebu, vystavuje se v budoucnu možnosti žaloby ze strany dětí.
Co se týče vypořádání společného jmění manželů, pokud se na tom s manželem dohodnete, můžete mu vše splácet postupně. Jestliže manžel na takovýto způsob vypořádání nepřistoupí, můžete se s tímto požadavkem obrátit na soud. Nelze však předjímat, zda soud takovému požadavku vyhoví.