Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěli bychom se s manželem rozvést, ovšem máme byt, na který jsme si půjčili z několika zdrojů (ČMSS, hypotéka, SFRB). V tomto bytě bych nadále bydlela s dcerou (6 let) a na splácení bychom se podíleli oba s manželem jako dosud. Na péči o dceru bychom se také dokázali domluvit.

Je možné podat žádost o nesporný rozvod a neřešit v něm vypořádání SJM (nechat ho vypořádat po třech letech fikcí - tj. každému co používá a byt do podílového spoluvlastnictví)? Připadá mi to jednodušší než obíhat banky a katastr, ale nevím, jestli je to možné. Také by mě zajímalo, jestli by mi v tomto případě nehrozilo nějaké riziko (např. pokud by se manžel zadlužil a ještě nebylo vypořádáno SJM). Děkuji. Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
V případě nesporného rozvodu (§ 757 o. z.), soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, pokud
a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,
b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,
c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.
Dohody manželů vyžadují písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Vypořádání majetkových poměrů je právě jedním z požadavků zákona na nesporný rozvod.
Dluhy spadají do SJM jen vzniknou-li za trvání manželství. Není-li vypořádáno SJM při zániku manželství, tak se po třech letech stanou věci ze SJM podílovým spoluvlastnictvím. Pokud se nepostaráte o přepis v katastru sami, tak i po třech letech zde zůstane nemovitost zapsána jako SJM. Věci ve spoluvlastnictví mohou být postiženy exekucí. Před exekucí se můžete chránit jen tzv. vylučovací žalobou.