Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem rozvedená 06/2016 a v tuto chvíli budeme řešit SJM. Manžel chce mimosoudní vypořádání. Dal mi nabídku, kterou nemohu akceptovat. Slyšela jsem, že je možné za určitý poplatek požádat soud o vyhledání účtů a nemovitého majetku. Je to tak? Bývalý manžel v době našeho manželství vložil v roce 2010 do rekostrukce mého bytu v osobním vlastnictví 500 000 Kč.

Jak se vypořádává investice do mého bytu? Nedá se použít, že si to odbydlel? Děkuji, Miriam.

ODPOVĚĎ:
Předně, pokud se jako (bývalí) manželé nedohodnete o vypořádání, může jeden či druhý, navrhnout, aby rozhodl soud. Pokud se tedy Vaše představy vypořádání liší, doporučuji zvolit tuto variantu. Činnost vyhledávání nemovitého majetku a účtů, jak uvádíte, určitě není činností, kterou by soud vykonával, jeho činnost se při vypořádání omezuje na ocenění majetku. Je třeba uvést, že podíly obou manželů na vypořádávaném společném jmění manželů jsou stejné. Pokud Váš manžel vložil za trvání manželství 500 000, -, které již patřily do společného jmění manželů (např. je získal výplatami mzdy za práci), do rekonstrukce Vašeho bytu, pak se hodnota při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen. V takovém případě byste mu měla vyplatit polovinu z částky 500 000, - zvýšené o to, o co se do rozvodu zvýšila hodnota rekonstruované části bytu, na kterou byly tyto peníze vynaloženy. Pokud se jednalo o vynaložených 500 000, - z manželových výlučných finančních prostředků, pak byste dle mého názoru analogicky měla vyplatit celou částku 500 000, - zvýšenou dle výše uvedeného. Bydlení manžela ve vašem bytě nijak započítávat do vypořádání nelze.