Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Manželka podává žádot o rozvod. Není možné se s ní domluvit na vyrovnaní společného jmění manželů, budu žádat o toto rozdělení v 3 leté lhůtě po rozvodu. Není mi jasné ze kterého časoveho období soud vychází při rozdělení peněžních účtů a zda soud sleduje pohyby na účtech v období od našeho rozchodu (léto 2008 až po rozvod). Mohlo se stát že manželka již účty zrušila nebo přesunula do nějakých účtů spřátelených nebo podobně a v těchto případech by má žádost o vyrovnání společného jmění manželů (SJM) byla bezpředmětná.
Počítá se odstupné po výpovědi z pracovního poměru do společného jmění manželů? Děkuji za odpověd příjemný den, Jiří


ODPOVĚĎ:
Na úvod bych chtěla zdůraznit, že nedochází k vyrovnání společného jmění, ale k vypořádání společného jmění manželů.
Pro soud bude rozhodná doba, kdy Váš rozvod nabyl právních účinků. Do té doby jste manželé, a Váš majetek je v SJM. Bude ale bráno v úvahu, že po rozchodu došlo k určitému oddělení Vašich příjmů z toho důvodu, že se zkoumá také to, jak se každý z Vás přičinil na udržení a rozmnožení společného jmění.
Odstupné z výpovědi z pracovního poměru, stejně jako mzda náleží do SJM.