Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před svatbou jsem byla jediným vlastníkem bytu v osobním vlastnictví OV. Svatba 2007. Byt se po roku manželství prodal, což je prokazatelné kupní smlouvou. Peníze byly rovnou převedené na koupi jiného většího bytu a na doplatek rozdílu jsme si vzali společnou hypotéku.

Jelikož jsme brali hypotéku, nový byt je již ve společném jmění manželů SJM. Nyní se manžel chce rozvést a požaduje po mne vyplatit polovinu z prodeje bytu. Ale reálně, když se prodá byt, doplatí hypotéka, tak zbyde opět jednom původní hodnota, za kterou se prodával ten původní menší byt, kterého jsem byla vlastníkem pouze já. Prosím, budu mu muset i v tomto případě vyplatit tu polovinu hodnoty? Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek. Dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.5.2004 sp. zn. 22 Cdo 1037/2004 jestliže byla nějaká věc získána za trvání manželství zčásti z prostředků patřících jen jednomu z manželů (Váš případ), pak při vypořádání je manžel, z jehož prostředků byl tento náklad vynaložen, oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co takto vynaložil. Z výše uvedeného je zřejmé, že finance, které jste použila na nákup bytu ve SJM jste oprávněna požadovat při vypořádání SJM zpět.