Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželem vlastníme ve společném jmění manželů SJM 3+1 byt, kde se mnou bydlí ještě 2 zletilí synové. Manžel od nás nedávno odešel, chce rozvod manželství a byt ve společném jmění manželů SJM prodat. Mám čistý příjem 11.000 Kč, první syn je momentálně nezaměstnaný a druhý má ještě 1/2 roku studia před sebou.

Byt ve společném jmění manželů SJM prodat nechci. Manžel chce 1/2 peněz z hodnoty nemovitosti (bytu). Děkuji, Zdena

ODPOVĚĎ:
Právo na to má i nemá. Pakliže dojde k rozvodu manželství, zaniká také společné jmění manželů SJM a velmi zjdenodušeně lze říci, že co jste během manželství získali se dělí na půl. Vyrovnání majetku lze realizovat buď bez přítomnosti soudu, ale ve Vašem případě, kdy hrozí konflikty bych doporučovala variantu druhou, tedy za asistence soudu (tzv. "sporný rozvod manželství"). Soud totiž bude přihlížet k potřebám dětí a také k potřebám toho z manželů, který rozvod nezavinil a který může být zranitelnější. Mám-li to tedy shrnout, manžel na polovinu bytu má nárok, nicméně jakou formou a kdy podíl získá lze dohodnout nebo stanovit soudním rozhodnutím (a tím přinejmenším zásadně časově odsunout vypořádání bytu, kterému se snažíte vyhnout).