Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Oba s manželkou souhlasíme s rozvodem manželství (manželka se připojuje). Mohu požádat o rozvod dle §24a s tím, že nepřiložíme dohodu o vypořádání společného majetku? V případě, že tento paragraf v žádosti o rozvod neuvedu, bude i tento rozvod nesporný? Potřebujeme na dohodu o SJM delší čas a oba chceme rozvod co nejdříve.

Jinak další podmínky jsou splněné, včetně toho, že dítě je plnoloté, samostatné. Děkuji, Norbert

ODPOVĚĎ:
Jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu, dělení řízení na sporné a nesporné je dělení teoretické, vyplývající ze samé podstaty projednávaných věcí. Pakliže oba dva s rozvodem souhlasíte, jedná se o rozvod dohodou a nezáleží na tom, že ještě nemáte vypracovanou dohodu o vypořádání SJM. Ostatně vypořádání SJM můžete učinit kdykoliv po rozvodu, mějte ale na paměti, že pakliže to nestihnete do 3 let od konce manželství, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.