Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsme s manželem v rozvodovém řízení - nesporný rozvod, byt získaný manželem před manželstvím byl prodán za trvání manželství za 1.650.000 Kč. Část z toho byla použita na nákup osobního auta, část použita na doplacení hotovostní půjčky. Velká část použita na doplacení hyp. úvěru na pořízení nového bytu.

Pak se platil poplatek za předčasné splacení části úvěru, také daň z převodu nemovitosti a poplatek za zprostředkování prodeje realitní kanceláři. Když ale sečtu všechny zmíněné celkové náklady, k celkové prodejní ceně bytu chybí cca. 81.000 Kč, kde nejsme schopni doložit za co byly přesně utraceny. Jak postupovat v tomto případě? A je správný postup, odečíst od prodejní ceny bytu náklady spojené s prodejem (poplatek za zprostředkování prodeje, daň z nemovitosti a poplatek za předčasné uhrazení části úvěru) nebo se tyto náklady hradí ze společného jmění manželů SJM? Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek. Dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.5.2004 sp. zn. 22 Cdo 1037/2004 platí, že jestliže byla nějaká věc získána za trvání manželství zčásti z prostředků patřících jen jednomu z manželů, pak při vypořádání je manžel, z jehož prostředků byl tento náklad vynaložen, oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co takto vynaložil. Z výše uvedeného je zřejmé, že manžel je oprávněn požadovat finanční částku za prodej bytu, který získal před svatbou.