Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem rozvedená a dosud nemáme vypořádané SJM. Někteří advokáti si za zastupování v řízení o SJM účtují odměnu podle vyhlášky, tj. z hodnoty děleného majetku - včetně dluhů, které jsou bohužel v mém případě dost veliké.

Je výše takto stanovené odměny konečná a neměnná bez ohledu na délku řízení, nebo k odměně z hodnoty majetku se platí navíc ještě i poplatky za úkon nebo hodinová sazba podle náročnosti řízení? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Pokud advokát postupuje podle ustanovení o mimosmluvní odměně (vyhláška č.177/1996 Sb.), tak se sazba počítá z tzv. tarifní hodnoty a to za jeden úkon právní služby. Co je sazbou (odměnou) z jaké tarifní hodnoty určuje §7 vyhlášky (např. při tarifní hodnotě do 500 Kč činí odměna advokáta 300 Kč za jeden úkon právní služby). Úkon právní služby a půl úkon právní služby definuje § 11. Advokát si tak určuje odměnu podle počtu právních úkonů, které ve věci vykonal. K nim se pak zpravidla přičítá režijní paušál 300,- Kč ke každému úkonu jako odměna hotových výdajů a 20 % DPH. Ve věcech vypořádání SJM se vychází z poloviny hodnoty všech jednotlivých věcí, pohledávek a závazků, které strany učinily předmětem vypořádání.
Vše platí pouze tehdy, nedohodnete-li si s advokátem smluvní odměnu, která může být hodinová, úkolová (za všechny úkony) nebo úkonová (za jeden úkon). Pokud tedy nesouhlasíte s odměnou podle advokátního tarifu, najděte si jiného advokáta a domluvte si odměnu smluvní.