Počet stránek ve webu: 40.040

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem Češka s trvalým pobytem v Česku. Můj manžel je ze Zambie, s trvalým pobytem v Česku (zelená barva pasu trvalý pobyt). Náš sňatek byl komplet proveden v Zambii. Po přeložení i uznání dokumentů byl sňatek registrován i na Brněnské matrice. Máme tedy jak český tak zambijský oddací list.

Oba 01/2017-01/2018 žijeme v UK ve Skotsku. Nemáme ani děti, ani nikde žádný majetek. Můj manžel má tzv. Resident card - povolení k pobytu, což mám i já na základě EU země. Nemáme ani jeden trvalý pobyt v UK. Jaká je možnost se tu nechat rozvést (moc s tím nepočítám)? Popřípadě je tedy možnost, a jaký je postup, aby mě v Čechách rozvedli?
1, Tolik tisíc na letenky na řešení rozvodu v Zambii nemáme,
2, Jejich rozvod putuje na Nejvyšší soud který je v Harare Zimbabwe
3, Plus jejich zákony chtějí ještě 2 roky snažení se svazek zachránit.
Děkuji, Jitka

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že Česká republika je členským státem Evropského společenství (ES), je pro otázku určení pravomoci příslušných soudů v záležitostech manželských klíčová evropská legislativa. Pro členské státy ES je úprava těchto záležitostí stanovena v nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Obecná pravidla pro pravomoc soudů obsažená v článku 3 tohoto nařízení jsou primárně založena na dvou kritériích. Podle prvního kritéria jsou příslušné soudy toho členského státu ES, na jehož území mají oba manželé obvyklé bydliště nebo manželé měli poslední společné obvyklé bydliště, jestliže zde jeden z nich ještě bydlí nebo má alespoň jeden z manželů obvyklé bydliště, pokud podávají společný návrh na zahájení řízení. Dle tohoto kritéria byste se tedy s manželem mohli rozvést v UK, i když nejste občany UK a sňatek jste uzavřeli v Zambii.
Současná vnitrostátní úprava v České republice je obsažena v zákoně o mezinárodním právu soukromém. Paragraf 47, odst. 1 tohoto zákona říká, že: „Nestanoví-li mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie něco jiného, stačí k založení pravomoci českých soudů k řízení o rozvodu manželství, jestliže je jeden z manželů státním občanem České republiky, nebo jestliže má žalovaný v České republice obvyklý pobyt. “ Z toho vyplývá, že jste-li občankou České republiky, můžete se s manželem rozvést také v České republice, i když manželství bylo uzavřeno v zahraničí a ani nyní v České republice nežijete.
Rozhodnutí o tom, v kterém státě žádost o rozvod podáte, je čistě na Vás. Pokud se budete rozvádět v Británii, bude se rozvod řídit britským právním řádem. Jestliže se rozhodnete pro rozvod v České republice, bude vše probíhat podle českého právního řádu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak se rozvést s cizincem ze Zambie s trvalým pobytem v ČR majícím Resident card