Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žiji od 10/2014 sama s dnes (11.04.2016) již dvouletým dítětem (nar. 3/2014). Od partnera, otce dítěte, jsme se odstěhovali v 7 měsících života dítěte. Poté jsme se s ním cca 1x týdně stýkali do 5/2015, kdy otec dítěte nastoupil výkon trestu odnětí svobody. Neměla bych za této situace požádat o svěření dítěte do mé výhradní péče?

Resp. je povinné nastalou situaci nějak právně ošetřit? A měla bych v případě podání návrhu jistotu, že mé žádosti bude vyhověno? S partnerem jsme nikdy nebyli manželé, neměli jsme nikdy stejné trvalé bydliště (ani dítě). Finančně se na péči o dítě otec nikdy nepodílel. Výživné po něm nepožaduji, protože vím, že má spíš dluhy. Jsem s ním nadále v písemném kontaktu a o dítě zájem jeví. Děkuji, Adriana.

ODPOVĚĎ:
Zažádat o svěření dítěte do Vaší výhradní péče je Vaše právo, nikoliv povinnost. Nicméně lze doporučit, abyste návrh na svěření dítěte do Vaší péče k okresnímu soudu v místě bydliště dítěte podala. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát. Vzhledem k tomu, že otec dítěte je momentálně ve výkonu trestu odnětí svobody a nemá tudíž podmínky k tomu, aby o dítě pečoval, je velmi nepravděpodobné, že by soud Vaší žádosti nevyhověl.
V návrhu samozřejmě můžete uvést, že vzhledem k finanční situaci otce dítěte po něm výživné nepožadujete. Tím se nezříkáte nároku na výživné do budoucna. Pokud by se v budoucnu například zhoršila Vaše finanční situace, můžete výživné požadovat dodatečně, a to i tři roky zpětně.