Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dcera je kojící matka, která nyní bydlí v ČR u rodičů. Otec jejího dítěte z Irska požádal o opatrovnictví, které mu dcera nechce povolit. Bojí se o sebe i dítě. Otec je alkoholik, hrubý a ulhaný. Posílal dceru do blázince, vyhrožoval jí, že příjde o dítě a nikdy se už nepodívá do ČR.

Otec je nemanžel a nepartner, jen uveden v irském certifikátu o narození. Podle irského zákona nemá v tuto chvíli žádná práva na dítě. V ČR byla na otce podána žaloba za jeho chování a zároveň žádost o vystavení rodného listu pro dítě jen s jedním jménem rodiče - matky. Zatím má dítě dočasný rodný list RL. Otec je vychytralý - do telefonu je zlý a lže a na druhou stranu posílá SMS a emaily, kde je jako spořádaný občan milý, věcný a laskavý. Obáváme se, že z jeho strany jde jen o manipulaci. Otec dítěte nechce žít s matkou dítěte. Jen chce matku o dítě připravit. Matka dítěte ráda umožní otci kontakt, ale až po protialkoholní léčbě a vyřešení neshod a událostí z minula viz žaloba matky. Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Jestliže si otec již zažádal o svěření dítěte do péče, může stejný postup použít i matka dítěte - i ona si může zažádat o svěření dítěte do péče zde v ČR. Může podat buď klasický návrh na svěření dítěte do péče nebo tzv. předběžné opatření. Jeho výhodou je to, že o něm soudy rozhodují rychle, zpravidla do 7 dní. Předběžné opatření ale bude schváleno jen tehdy, pokud by byl jeho neschválením ohrožen život či zdraví dítěte, hrozil by únos dítěte do zahraničí apod.
Důležité také je, zda bude mít předběžné opatření podporu sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě bydliště dítěte. Doporučuji, aby matka dítěte zkonzultovala svoji situaci s příslušnou sociální pracovnicí, která jí může pomoci předběžné opatření či návrh na svěření dítěte do péče sepsat. Kromě OSPOD může matka dítěte svou situaci zkonzultovat také s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně - kontakty a další informace najdete na www.umpod.cz.