Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Žiji s přítelem a otcem naší 2leté dcery v mém bytě, kde on nemá trvalý pobyt. Po opakovaných neshodách jsem se rozhodla podat návrh k soudu o úpravu poměru a svěření dcery do své péče. Stání máme v září 2012. Poté co jsem podala žádost a oznámila to přítelovi se jeho chování razantně změnilo a slibuje mi, že vše napraví.

Důvodem žádosti bylo omezování kontaktu s mou rodinou. Nepřál si, abych s dcerou jezdila k rodičům více jak 2x do roka, narušování soukromí doma a v neposlední řadě vyhrožování právníkem, že odejde i s dcerou. Ztratila jsem k němu úplně důvěru a nevěřím, že jeho momentální změna chování je upřímná. Tlačí mne, abych stáhla žádost, že nemám šanci dítě dostat do vlastní péče, že bude o ní bojovat. Zkusili jsme zajít do psychologické poradny, kterou nám doporučil OPD (sociální úřad). Psycholog mi doporučil, ať odročím soud o 3 měsíce a pak se uvidí, jestli lze náš vztah udržet v zájmu dítěte. Také nesouhlasí s vystěhováním partnera.
Ptám se tedy:
- Pokud bych požádala soud o odklad, co to bude obnášet, jak se soud na mou žádost poté bude dívat? Mám obavy, aby se pak na mne nedívali, že nevím co chci a neztratila tak šanci, získat dítě. Abych mohla s partnerem žít, budu klidná, jen když budu mít jistotu, že mi nevezme dítě. Žádost jsem podala, jen abych se před ním chránila, nechci mu dítě brát.
- Jak by mohl soud nahlížel na skutečnost, kdyby jsme i během soudu stále bydleli ve společné domácnosti? Měla bych i tak šanci získat dítě a popř nějaké výživné na ně?
- Má vůbec on nějakou šanci získat dítě do své péče, když momentálně nemá vlastní bydlení, se svou rodinou nemá kontakt, takže by byl na dítě sám a má nestabilní plat jako číšník?
Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
Podle § 119 občanského soudního řádu může být jednání odročeno jen z důležitých důvodů, které musí být sděleny - důležitým důvodem je například zdravotní indispozice, služební cesta, účast na jiném soudním jednání apod. O termínu dalšího jednání rozhoduje předseda senátu.
Kromě žádosti o odročení můžete samozřejmě svůj návrh také zcela stáhnout.
I když požádáte o odročení nebo svůj návrh stáhnete, neznamená to, že byste v budoucnu neměla šanci dítě do vlastní péče získat.
Ani bydlení ve společné domácnosti není na překážku - i někteří rozvedení manželé zůstávají po rozvodu ve společné domácnosti, i když jejich vztahy s dětmi jsou již soudně upraveny.
Vaše dítě je poměrně malé, takto malé dítě soudy svěřují zpravidla matce, pokud je k výchově dítěte způsobilá (není alkoholik, nebere drogy, má kde bydlet, má přiměřený socio-ekonomický status).
Jestliže Váš partner nemá k výchově dítěte vhodné podmínky - zejména bytové - je spíše nepravděpodobné, že by soud svěřil dítě do jeho výlučné péče.
Ve svém dotazu uvádíte, že budete klidná jen tehdy, pokud budete mít jistotu, že Vám partner dítě nevezme. Dokud nebude dítě svěřeno do výlučné péče jednoho z Vás, máte na něj jako rodiče oba stejné právo a může se klidně stát, že Váš partner dítě někam odveze. Policie Vám v takovém případě nepomůže, budete se muset obrátit na soud.
Jen pro úplnost dodávám, že Váš partner nemá právo omezovat styk dítěte s jeho prarodiči - i oni mají podle zákona na styk s dítětem právo a mohou se ho v krajním případě domáhat i soudní cestou.