Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Podala jsem žalobu na rozvod manželství dohodou podle § 24a zákona o rodině (splňujeme zákonem dané podmínky), s manželem jsme se na všem domluvili a on připojil k návrhu svůj souhlas. Jako přílohu jsme doložili Smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu.

Dále jsme k návrhu na rozvod přiložili dohodu o úpravě styku rodičů s dítětem (Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti do rozvodu a po rozvodu – vzor jsem si stáhla z vašeho webu), o které jsem si myslela, že nemusí být soudem dopředu schválena. Všechny smlouvy měly úředně ověřené podpisy. Při podání žádosti o rozvod, mě na podatelně upozornili, že musím podat Žalobu – ohledně nezletilých dětí a ta, že musí být soudem schválená, jinak nás nerozvedou. Myslela jsem, že žalobu nahradila dohoda o styku rodičů s dítětem. Ale nyní nevím, zda bych neměla podat ještě dohodu o rodičovské odpovědnosti, kterou musí schválit soud? Děkuji, Karolína

ODPOVĚĎ:
K návrhu na tzv. nesporný rozvod podle § 24a zákona o rodině je kromě smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů zapotřebí přiložit pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu. Nestačí tedy přiložit dohodu uzavřenou mezi Vámi a manželem, je zapotřebí nejprve požádat o schválení této dohody soud a teprve poté podat k soudu návrh na nesporný rozvod.
Nejprve tedy požádejte soud o schválení dohody o péče o dítě po rozvodu a pravomocné rozhodnutí o schválení této dohody poté přiložte k návrhu na nesporný rozvod.