Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Soudním rozhodnutím jsem dostala děti do péče (dcera 2,5 roku a syn 8 měsíců), rozvod teprve proběhne. Styk s dcerou je určen na pondělí od 9:00 do dalšího dne (úterý) 17:00, styk syna není soudně určen. Jakou roli má mít otec v rozhodnutích o tom, kde budou děti chodit do školky, školy nebo k lékaři?

A jaká jsou moje práva matky s dětmi svěřenými do péče? Zatím jsem u Vás našla pouze odpověď na školní prospěch, kdy otec sám bez matky může kontaktovat školu. Domluva s otcem zatím není možná. Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
Vydané soudní rozhodnutí o svěření dětí do Vaší péče má pro Vás tu výhodu, že můžete ve většině záležitostí týkajících se péče o děti rozhodovat sama. Můžete tedy rozhodovat o tom, do které školky či školy budou děti chodit, k jakému lékaři je přihlásíte. Pokud byste ale např. chtěla odcestovat s dětmi do zahraničí a usadit se tam, jednalo by se o vážný zásah do práv otce a dětí na vzájemný kontakt a otec by se proti tomu mohl bránit soudní cestou. V případě syna, u kterého ještě nebyl soudně stanoven styk s otcem, má otec zatím stejné právo na styk se synem jako Vy - může ho tedy chtít kdykoliv vidět. Jinak platí, že otec dětí stále zůstává jejich zákonným zástupcem a jako takový má právo na informace týkající se dětí - jejich zdravotního stavu, prospěchu, zájmových aktivit apod. Jaký způsob získání těchto informací zvolí - zda se bude ptát Vás nebo bude sám kontaktovat školku, dětského lékaře apod. - záleží čistě na jeho uvážení a rozhodnutí.