Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla bych dotaz ohledně svého syna. Studuje vysokou školu v jiném městě a pobírá po otci sirotčí důchod. V domě, kde bydlíme se uvolnil byt a chtěl by bydlet sám. Takže adresa trvalého bydliště by se neměnila. Zažádá si o příspěvek na bydlení. Já budu prispívat na něj určitou částkou jako výživné. Můžu si žádat jednou ročně úlevu na daních za dítě, když syn nebydlí s námi v bytě, ale adresa je stejná a já budu na něj platit výživné? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Paragraf 35c zákona č. 586/1992 SB. , o daních z příjmů říká, že: Poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen "daňové zvýhodnění") ve výši 15204 Kč ročně na jedno dítě. Důležité je, že vyživované dítě (Váš syn) musí žít s poplatníkem (s Vámi) ve společně hospodařící domácnosti. I když bude Váš syn bydlet na stejné adrese, pokud bude sám hospodařit v pronajatém bytě a bude sám hradit náklady na bydlení, pak podmínka společně hospodařící domácnosti nebude splněna a Vám nevznikne nárok na daňové zvýhodnění.
Ve svém dotazu dále uvádíte, že syn si zažádá o příspěvek na bydlení. Pro nárok na příspěvek na bydlení je ale zapotřebí doložit příjmy a náklady na bydlení za uplynul kalendářní čtvrtletí. Váš syn tedy bude muset nejprve celé kalendářní čtvrtletí hradit náklady na bydlení a teprve poté si bude moci zpětně požádat o příspěvek na bydlení. Pokud Váš syn nevykonává žádnou výdělečnou činnost a jeho jediným příjmem je (bude) sirotčí důchod a výživné od Vás, je otázkou, zda tento příjem bude dostatečný pro úhradu nákladů na bydlení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.