Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Tchýně dostala zamítavé stanovisko k žádosti o příspěvek na bydlení, důvodem je fakt, že se jedná o stavbu pro individuální a rodinnou rekreaci, jíž není vlastníkem. Pokud by bydlela v nájemním bytě, nájemním domě, na ubytovně nebo dokonce užívala byt/dům na základě věcného břemena, nárok by měla, jelikož bydlí na chatě, která jí nepatří, nárok nemá - opravdu je to takto absurdně nastaveno? Je nějaká šance, aby se oficiální cestou k nějakému příspěvku dostala? Děkuji, Bohumír.

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o státní sociální podpoře má na příspěvek na bydlení standardně nárok vlastník či (pod) nájemce) bytu nebo domu, pokud 30% příjmů jeho domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pro rok 2022 a 2023 má při splnění uvedených podmínek na příspěvek na bydlení nárok také vlastník, který užívá k trvalému bydlení stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci. Musí se ale opravdu jednat o vlastníka stavby - jestliže Vaše tchyně v této stavbě pouze bydlí, ale není její vlastníkem, nárok na příspěvek na bydlení jí bohužel nevzniká. Pokud je finanční situace Vaší tchyně špatná, může zkusit podat žádost o dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. I v tomto případě ale bude úřad práce požadovat doložení právního titulu k užívání stavby - tedy například nájemní či podnájemní smlouvy.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.