Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžela vzali do vazební věznice v listopadu 2022. Já pobírám dávky hmotné nouze a beru příspěvek na bydlení. Manželovi přiznali důchod a od podání koncem 8/2022 do 9.3.2023 dostal v únoru 2023 zpětně kolem 34.000 Kč. Počítají se jeho příjmy, tedy teď ten invalidní důchod, který bere, když je ve vězení a není teď přihlášený na službách na bytě ani se mnou teď nebydlí, do mých příspěvků hmotné nouze a příspěvku na bydlení?

A ještě jeden dotaz. Jde o to, že mi řekl, že má jít domů z vazební věznice teď koncem března 2023, jen do uzavření spisů a navíc byl odsouzen, zatím nepravomocně soudem, takže bude čekat na odvolání atd. , tudíž teď bude doma. Dostal ten invalidní pozpátku v únoru a ve službách na bytě bude až od května (už tím, že se půjde nahlásit po 20.3. mi ho do evidenčního listu nájmu nestihnou přihlásit na duben). Takže zda se tento jeho příjem bude mít vliv na mou hmotnou nouzi teď od března poněvadž invalidní důchod dostal zpětně v únoru, ale to ještě nebyl doma a ani hlášený na bytě. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Podmínky nároku na příspěvek na bydlení upravuje zákon o státní sociální podpoře. Paragraf 7, odst. 5 tohoto zákona říká, že: Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby vymezené podle zvláštního právního předpisu upravujícího životní a existenční minimum. Podle § 4 odst. 8 zákona o životním a existenčním minimum se za společně posuzovanou osobu nepovažuje mj. osoba ve vazbě, a to počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém tato skutečnost nastala, za předpokladu, že uvedená skutečnost k tomuto dni nadále trvá. Stejným způsobem jsou osoby posuzovány i při žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi.
Pokud se tedy Váš manžel ocitl ve vazbě v listopadu 2022, přestává být při žádosti o sociální dávky společně posuzovanou osobou od prosince 2022. Při žádosti o příspěvek na bydlení dokládáte příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí - nyní tedy za říjen až prosinec 2022. Pokud měl Váš manžel v říjnu a listopadu nějaký příjem, budete ho muset úřadu práce doložit, od prosince pak už nebude společně posuzovanou osobou Nebude jí ani po celou dobu pobytu ve vazbě - pokud bude ve vazbě do 20.3., neměl by úřad práce do té doby posuzovat jeho příjmy společně s Vašimi a tudíž byste nemusela dokládat jeho zpětně vyplacený invalidní důchod. Až budete úřadu práce dokládat příjmy za druhé čtvrtletí roku 2023 (duben - červen), budete už samozřejmě muset jeho příjmy doložit, pokud manžel nebude nadále ve vazbě.
Totéž platí pro dávky pomoci v hmotné nouzi - od prosince 2022 do března 2023 nebude Váš manžel společně posuzovanou osobou a tudíž nebudete muset úřadu práce dokládat příjmy, které mu byly vyplaceny v tomto období. Budete muset doložit jen ty příjmy, které budou manželovy vyplaceny od dubna 2023.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.