Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj syn zdědil byt v OV, kde má doživotní užívací právo moje matka (jeho babička), která hradí veškeré náklady s bydlením. Může moje matka a můj syn uzavřít nájemní smlouvu ve výši příspěvku na opravu, který je hrazen družstvu vlastníků? Je to z toho důvodu, že do nákladů na bydlení pro účely výpočtu výše příspěvku na bydlení se nezapočítávají platby do fondu oprav, kdežto náklady na nájem ano.

Pokud ano, musí syn podat daňové přiznání, když "zisk" z pronájmu bude 0 Kč (matka zaplatí výši příspěvku do fondu oprav na účet mého syna a ten stejnou částku odešle na účet fondu oprav družstva vlastníků)? Děkuji za odpověď Ctibor.

 

ODPOVĚĎ:
Ujednání o výši nájmu či podnájmu je ujednáním o částce, která je hrazena vlastníkovi bytu či nájemci mimo nákladů na služby. Pokud bude matka hradit částku, která jde dál na příspěvek na opravy, pak to nelze chápat jako nájem, ale jako záloha na služby. Spíše bych doporučovala v daném případě uzavřít smlouvu o výpůjčce, kdy nájem není hrazen žádný a pouze se sjednává částka odpovídající záloze na služby. Nájemní smlouva totiž předpokládá nějaký nájem a bylo by dobré se vyhnout situaci, kdy by finanční úřad prověřoval, zda nedošlo ke krácení daně.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.